Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius dels Mossos d'Esquadra que es despleguen durant la campanya de la collita de l'avellana i l'ametlla
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01840/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 06.07.2020
Núm. registre 71729
Proponents Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient