Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del president del Saló Internacional de Turisme de Catalunya amb relació al fet que és un error confiar en el turisme xinès per a BCN World
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01832/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.10.2014
Núm. registre 83504
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors política de turisme , Xina , Salou , Vila-seca , establiment de jocs
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del president del Saló Internacional de Turisme de Catalunya amb relació al fet que és un error confiar en el turisme xinès per a BCN World
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient