Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'exigència de presentar la història fiscal i laboral de l'empresa per a participar en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01825/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.10.2014
Núm. registre 83497
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , transparència administrativa , zona de lleure , joc d'atzar , Vila-seca , Salou , declaració fiscal , activitat de l'empresa
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'exigència de presentar la història fiscal i laboral de l'empresa per a participar en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient