Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el condicionament de la redacció del Pla director urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a les bases de la segona fase del concurs públic per a instal·lar-hi casinos de joc
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01823/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.10.2014
Núm. registre 83495
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , zona de lleure , joc d'atzar , Vila-seca , Salou , reglamentació urbanística , pla d'urbanisme
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el condicionament de la redacció del Pla director urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a les bases de la segona fase del concurs públic per a instal·lar-hi casinos de joc
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient