Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de participació de l'empresa Veremonte en les societats anònimes BCN IR 3 i BCN IR 2
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01820/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.10.2014
Núm. registre 83492
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , transparència administrativa , zona de lleure , joc d'atzar , Vila-seca , Salou , participació , societat
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de participació de l'empresa Veremonte en les societats anònimes BCN IR 3 i BCN IR 2
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient