Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ajornament del pagament de la compra dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) per part de l'empresa Veremonte
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01818/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.10.2014
Núm. registre 83490
Proponents Grau Juan, Hortènsia de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , transparència administrativa , zona de lleure , joc d'atzar , Vila-seca , Salou , propietat del sòl
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ajornament del pagament de la compra dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) per part de l'empresa Veremonte
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient