Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a donar-los suport
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01644/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.04.2020
Núm. registre 62375
Proponents Ordeig i Molist, Òscar de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.04.2020
Descriptors EPIDEMIA , sector agrari , SUPORT ECONOMIC
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors agroalimentaris més afectats per la crisi de la Covid-19 i les mesures que adoptarà per a donar-los suport
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient