Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l'activitat i la continuïtat del sector pesquer
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01635/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 14.04.2020
Núm. registre 62366
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.04.2020
Descriptors indústria pesquera , política pesquera , Gestió de la pesca
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l'activitat i la continuïtat del sector pesquer
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient