Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a donar suport a la digitalització de les empreses
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01628/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 14.04.2020
Núm. registre 62313
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 16.04.2020
Descriptors Modernització de l'empresa , Programa d'actuació , Govern
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació per a donar suport a la digitalització de les empreses
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient