Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que s'hagin afavorit els funcionaris de l'Agència Tributària estatal en la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01615/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.07.2014
Núm. registre 72789
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , funcionari , hisenda regional
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que s'hagin afavorit els funcionaris de l'Agència Tributària estatal en la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient