Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no es va fer pública la llista de persones admeses a la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01614/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.07.2014
Núm. registre 72788
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , funcionari , hisenda regional
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no es va fer pública la llista de persones admeses a la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient