Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris no es va publicar en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya"
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01613/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.07.2014
Núm. registre 72787
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors concurs administratiu , funcionari , hisenda regional , document oficial
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris no es va publicar en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya"
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient