Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els representants dels treballadors de la Generalitat sobre les condicions de la convocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Legislatura 10
Núm. expedient 311-01609/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.07.2014
Núm. registre 72783
Proponents Vendrell Gardeñes, Josep de GP ICV-EUiA
Comissió tramitadora Comissió d'Economia, Finances i Pressupost
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 15.07.2015
Descriptors qualificació professional , concurs administratiu , funcionari , hisenda regional , comitè d'empresa
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els representants dels treballadors de la Generalitat sobre les condicions de la convocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient