Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció davant la Covid-19 que s'han adoptat en l'àmbit de la seguretat
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01607/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62202
Proponents García González, Esperanza de SP PPC
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors EPIDEMIA , seguretat pública
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció davant la Covid-19 que s'han adoptat en l'àmbit de la seguretat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient