Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no s'han activat els bombers voluntaris i s'ha limitat l'actuació dels bombers professionals
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01603/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62198
Proponents Castillo Rosique, Carles de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no s'han activat els bombers voluntaris i s'ha limitat l'actuació dels bombers professionals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient