Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01599/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62195
Proponents Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors EPIDEMIA , POLITICA SANITARIA , INFORMACIO
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient