Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal del Departament d'Interior amb relació a l'acompliment de les tasques dels servidors públics per a lluitar contra la Covid-19
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01597/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62195
Proponents Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors EPIDEMIA , FUNCIO PUBLICA , ADMINISTRACIO DEL PERSONAL
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal del Departament d'Interior amb relació a l'acompliment de les tasques dels servidors públics per a lluitar contra la Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient