Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01593/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62171
Proponents Riera Albert, Carles de SP CUP-CC
Sirvent Escrig, Maria de SP CUP-CC
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient