Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els controls policials pel confinament
Legislatura 12
Núm. expedient 311-01590/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.04.2020
Núm. registre 62168
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.04.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els controls policials pel confinament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient