Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per a les ofertes públiques d'ocupació dels centres penitenciaris el 2012
Legislatura 9
Núm. expedient 311-00942/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 19.10.2011
Núm. registre 22273
Proponents Pardell Veà, Agnès de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.04.2012
Descriptors establiment penitenciari , edifici públic , pressupost , oferta d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per a les ofertes públiques d'ocupació dels centres penitenciaris el 2012
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient