Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00924/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 01.02.2019
Núm. registre 28162
Proponents Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Rivas Escamilla, Javier de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient