Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s'ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, la inclusió i la cohesió social i sobre les accions del Departament d'Ensenyament per a complir les indicacions del Síndic de Greuges
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00653/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.02.2017
Núm. registre 50044
Proponents Sierra Infante, Sonia de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Ensenyament
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 30.05.2017
Descriptors política lingüística , Balaguer , multilingüisme , informe , defensor del poble , llengua castellana , llengua catalana , bilingüisme , infant , protecció de la infància , servei educatiu , assetjament moral
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s'ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, la inclusió i la cohesió social i sobre les accions del Departament d'Ensenyament per a complir les indicacions del Síndic de Greuges
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient