Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00647/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 03.02.2017
Núm. registre 49762
Proponents Roldán Suárez, Lorena de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors ajuda pública , suport econòmic , oficina d'ocupació , política d'ocupació , descripció de funcions
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient