Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger escolaritzats
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00597/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 21.12.2016
Núm. registre 46422
Proponents Sierra Infante, Sonia de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Ensenyament
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 30.05.2017
Descriptors política educativa , política lingüística , ús de les llengües , programa d'ensenyament
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de les llengües familiars dels alumnes d'origen estranger escolaritzats
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient