Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d'un grup
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00575/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 21.08.2018
Núm. registre 13654
Proponents Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d'un grup
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient