Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament senyalitzades
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00550/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 29.11.2016
Núm. registre 43883
Proponents Sánchez Fisac, Alfonso de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.07.2017
Descriptors autobús , infraestructura de transports , transport públic , senyalització
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament senyalitzades
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient