Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l'àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00545/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 31.07.2018
Núm. registre 13397
Proponents Romero Llano, Alícia de GP PSC-Units
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l'àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient