Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire d'ençà de la seva posada en funcionament
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00522/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 17.11.2016
Núm. registre 42499
Proponents Soler González, Jorge de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 19.07.2017
Descriptors aeroport , Alguaire , funcionament institucional
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire d'ençà de la seva posada en funcionament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient