Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a posar en venda una parcel·la de l'Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00516/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 19.07.2018
Núm. registre 11425
Proponents Sanz Jiménez, Sergio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 28.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a posar en venda una parcel·la de l'Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient