Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions per a incloure un enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens Avant
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00504/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 19.07.2018
Núm. registre 11413
Proponents Bravo Sobrino, Marina de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 28.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions per a incloure un enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens Avant
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient