Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00490/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 26.06.2018
Núm. registre 7651
Proponents Bravo Sobrino, Marina de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 28.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient