Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d'Esquadra
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00477/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 21.06.2018
Núm. registre 6388
Proponents Alonso Ruiz, Matías de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.11.2018
Descriptors POLICIA AUTONOMICA , SEGURETAT PUBLICA , PROCEDIMENT JUDICIAL
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d'Esquadra
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient