Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00437/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 08.06.2018
Núm. registre 4445
Proponents Guilarte Sánchez, María Luz de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient