Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d'intermediació laboral
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00422/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 25.10.2016
Núm. registre 39816
Proponents García González, Joan de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors suport econòmic , dret del treball , inserció professional , interlocutor social , oficina d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d'intermediació laboral
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient