Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00401/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 10.05.2018
Núm. registre 3481
Proponents Fernández-Jordán Celorio, Munia de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Suïcidi , Establiment penitenciari
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient