Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00359/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 20.04.2018
Núm. registre 2949
Proponents Valencia Mimbrero, Elisabeth de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Violència sexual , Delicte sexual , Infant , jove , Sentència
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient