Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de l'Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00350/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 18.04.2018
Núm. registre 2847
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Protocol , advocat , sistema judicial , Escorcoll domiciliari
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de l'Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient