Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00342/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 13.04.2018
Núm. registre 2728
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Castel Sucarrat, Jean de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Girona , Jurisdicció judicial
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient