Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat de la concessió privada de l'explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00292/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 19.03.2018
Núm. registre 2062
Proponents Cid Colomer, David de GP CatECP
Comissió tramitadora Comissió de Territori
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 28.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat de la concessió privada de l'explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient