Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d'interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00291/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.03.2018
Núm. registre 2020
Proponents de Rivera i Pla, Carmen de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Trasllat de presos , Establiment penitenciari
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d'interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient