Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l'àmbit penitenciari que estan en règim d'interinitat
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00276/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.03.2018
Núm. registre 1989
Proponents Navarro Pacheco, Blanca Victoria de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Treball temporal , administració penitenciària
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l'àmbit penitenciari que estan en règim d'interinitat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient