Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organització per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00271/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.03.2018
Núm. registre 1980
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organització per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient