Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de sistemes de detecció d'incendis o d'alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00261/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.03.2018
Núm. registre 1970
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Interior
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 14.11.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de sistemes de detecció d'incendis o d'alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient