Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l'accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per mitjà dels centres especials de treball
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00246/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.07.2016
Núm. registre 33329
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors treballador minusvàlid , reinserció professional , accés a l'ocupació , integració dels discapacitats , ocupació reservada , empresa d'inserció
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l'accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per mitjà dels centres especials de treball
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient