Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de coordinació entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00242/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.07.2016
Núm. registre 33325
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors cooperació administrativa , institució pública , oficina d'ocupació , política d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de coordinació entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient