Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els convenis i els contractes programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d'ocupació
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00240/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.07.2016
Núm. registre 33323
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors creació d'ocupació , programa d'actuació , lluita contra l'atur , oficina d'ocupació , administració local
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els convenis i els contractes programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d'ocupació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient