Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha rebut de l'Estat en el període 2010-2016
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00236/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.07.2016
Núm. registre 33319
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors institució pública , política d'ocupació , oficina d'ocupació , formació professional , consignació pressupostària
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per a polítiques d'ocupació que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha rebut de l'Estat en el període 2010-2016
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient