Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d'ocupació
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00228/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 15.07.2016
Núm. registre 33311
Proponents Gibert Horcas, Pol de GP SOC
Comissió tramitadora Comissió de Treball
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.05.2017
Descriptors institució pública , inspecció del treball , política d'ocupació , oficina d'ocupació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d'ocupació
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient