Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00224/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 09.03.2018
Núm. registre 1671
Proponents Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, Manuel de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Jurisdicció judicial , Província
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient