Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00210/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.03.2018
Núm. registre 1635
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Sanció penal , Delicte sexual , Violència sexual , Navegació per satèl·lit
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient